Kennisplatform Elektromagnetische Velden

Het Kennisplatform EMV bundelt kennis op het gebied van elektromagnetische velden met als doel wetenschappelijke informatie over het onderwerp te duiden en beschikbaar te maken.

 kennisplatform

Actueel

10-12-2016

Geeft VUmc onderzoek een aanwijzing voor het nocebo-effect bij ingebruikname van een nieuwe hoogspanningslijn?

Porsius van het VUmc heeft onderzocht of het nocebo-effect een rol speelt bij de ingebruikname van een nieuwe hoogspanningslijn. Het nocebo-effect is het tegenovergestelde van het placebo-effect. Als er sprake is van een nocebo-effect worden gezondheidsklachten veroorzaakt doordat mensen geloven dat iets schadelijk is voor de gezondheid, zonder dat het feitelijk schadelijk is.

Lees het komplete bericht

21-08-2015

ZonMw-onderzoeksprogramma geëvalueerd

Op 20 augustus verscheen de evaluatie van het programma Elektromagnetische Velden & Gezondheid (EMV&G), uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Technopolis. Hoofdconclusies zijn dat het programma erin is geslaagd om de Nederlandse infrastructuur voor EMV&G onderzoek te verstevigen en dat enkele belangwekkende nieuwe inzichten in eventuele effecten van EMV op de gezondheid zijn verkregen. Zonder verdere investeringen is de duurzaamheid van de onderzoeksinfrastructuur Voor de langere termijn echter twijfelachtig.

Lees het komplete bericht

13-07-2015

Gezondheidsraad advies: Veilige afstand tot mobiele-telefoonantennes

Antennes voor mobiele telefonie zijn sterker geworden. De in 2000 door de Gezondheidsraad voorgestelde vuistregel om voor de veiligheid minimaal drie meter afstand aan te houden, voldoet daarom niet meer altijd. De Gezondheidsraad stelt nu voor om voortaan de veilige afstand te hanteren die past bij de maximale zendsterkte van een antenne. Het Agentschap Telecom berekent deze veilige afstand per antenne en legt deze vast in het Antenneregister.

Lees het komplete bericht

19-05-2015

Mogelijk een rol voor radiofrequente velden bij bevordering van tumorgroei bij muizen

Duitse onderzoekers onder leiding van Lerchl hebben opnieuw aanwijzingen gevonden in experimenten met muizen dat de ontwikkeling van long- en levertumoren bevorderd kan worden door blootstelling aan velden met een frequentie van 2 GHz die worden gebruikt voor UMTS-zendsignalen. Het Kennisplatform zal dit signaleren aan de Gezondheidsraad, de commissie van het Onderzoeksprogramma EMV&G en de departementen van SZW, IenM en EZ.

Lees het komplete bericht